Gelukkig worden burgerhulpverleners niet elke dag geconfronteerd met een circulatiestilstand (hartstilstand), maar als het jou overkomt om snel een AED te halen om iemand het leven te kunnen redden dan telt elke seconde!

Je ziet het gebeuren: je gaat vol adrenaline op pad om zo snel mogelijk dit levensreddend apparaat bij het slachtoffer te brengen. Echter in veel gevallen wordt de vindbaarheid van de AED belemmerd door obstakels zoals muren, bomen, slechte verlichting en het ontbreken van goed zichtbaar en leesbare huisnummering. Dit beeld geldt dan voor heel Nederland. Bij een circulatiestilstand telt elke seconde! Elke vertraging en twijfel om dit levensreddend apparaat snel bij reanimatie aan te kunnen bieden verkleint de overlevingskans.

Veelal krijg je de adresgegevens maar bevind de AED zich net buiten het gezichtsveld, bijvoorbeeld aan de zijkant of zelfs de achterkant van een gebouw. Dan kan je vervelend genoeg belangrijke tijd verliezen.

Enkele gemeenten maken al nuttig gebruik van deze AED-verwijsborden. Zowel in de meer landelijke omgevingen waar straatverlichtingen en bewegwijzering niet optimaal zijn, maar zeker ook in de stedelijke gebieden waar eventuele situaties in het straatbeeld belemmerend kunnen werken.